Projekty Unii Europejskiej

logotypy_finansowanie_UE

Projekt: “Podniesienie jakości usług świadczonych przez Moris Polska Sp. z o.o. dzięki zakupowi usługi doradczej w zakresie optymalizacji procesów spółki”

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności spółki poprzez nabycie specjalistycznych usług doradczych od instytucji otoczenia biznesu. Efektem realizacji projektu będzie poprawa sprawności zarządzania oraz zwiększenie sprzedaży z wykorzystaniem optymalnych rozwiązań ICT (TIK). Opracowanie i wdrożenie zarządzania jakością procesów przyczyni się do rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa w obszarach nowoczesnych usług dla biznesu, w zakresie podwyższania sprawności zarządzania i sprzedaży.

Wartość projektu: 89 544,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 58 240 PLN

FE_POIR_poziom_pl

Projekt: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Cel projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Moris Polska Sp. z o.o.
Opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Wartość projektu: 110 891,01 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 110 891,01 PLN

 X 
UE