Napisz do nas

Sekretariat

Elżbieta Biarda
Tel. 22 424 86 86
Fax. 22 353 99 97
sekretariat@morispolska.pl

Adres

Moris Polska Sp. z o.o.
Baletowa 4
02-867 Warszawa
NIP: 527-257-27-53
REGON: 141367234

Cała Polska

Dyrektor ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Tomasz Zieliński
t.zielinski@morispolska.pl
512 141 289

Region centralny

Dyrektor regionalny

Piotr Krzyczkowski
p.krzyczkowski@morispolska.pl
512 305 515

Kierownik kontraktu

Paweł Śliwiński
p.sliwinski@morispolska.pl
577 777 103

Dyrektor techniczny

Jacek Niemyjski
j.niemyjski@morispolska.pl
502 470 324

Kierownik budowy

Jacek Duda
j.duda@morispolska.pl
515 139 273

Dyrektor handlowy

Tomasz Zieliński
t.zielinski@morispolska.pl
512 141 289

Dyrektor ds. projektu

Krzysztof Włodek
k.wlodek@morispolska.pl
577 775 930

Kierownik budowy

Krzysztof Zoń
k.zon@morispolska.pl
886 366 895

Koordynator ds. instalatorskich

Michał Rybaczuk
m.rybaczuk@morispolska.pl
532 462 822

Dyrektor ds. inwestycji

Daniel Kwiatkowski
d.kwiatkowski@morispolska.pl
502 348 553

Kierownik budowy

Piotr Tusiński
p.tusinski@morispolska.pl
577 777 894

Kierownik budowy

Kamil Poboży
k.pobozy@morispolska.pl
886 369 443

Kierownik ds. sanitarnych

Karolina Skinder
k.skinder@morispolska.pl
609 839 465

Dyrektor ds. inwestycji

Przemysław Podsiadło
p.podsiadlo@morispolska.pl
515 485 620

Kierownik budowy

Grzegorz Włosek
g.wlosek@morispolska.pl
508 526 918

Kierownik budowy

Waldemar Malesa
w.malesa@morispolska.pl
577 775 980

Kierownik robót

Leszek Lebiedziński
l.lebiedzinski@morispolska.pl
503 626 505

Region północno-wschodni

Dyrektor regionalny

Piotr Krzyczkowski
p.krzyczkowski@morispolska.pl
512 305 515

Dyrektor techniczny

Jacek Niemyjski
j.niemyjski@morispolska.pl
502 470 324

Kierownik budowy

Rafał Poniatowski
r.poniatowski@morispolska.pl
577 777 365

Region północno-zachodni

Dyrektor kontraktu

Ireneusz Walkowiak
i.walkowiak@morispolska.pl
608 611 777

Region południowo-zachodni

Dyrektor regionalny

Tomasz Skowroński
t.skowronski@morispolska.pl
512 106 222

Dyrektor ds. projektu

Krzysztof Jankowski
k.jankowski@morispolska.pl
577 776 290

Kierownik robót sanitarnych

Marta Kasprzak
m.kasprzak@morispolska.pl
883 316 879

Dyrektor ds. inwestycji

Piotr Królikiewicz
p.krolikiewicz@morispolska.pl
509 746 333

Kierownik budowy

Adam Patek
a.patek@morispolska.pl
512 806 448

Dyrektor ds. rozwoju

Michał Rutkowski
m.rutkowski@morispolska.pl
510 087 155

Kierownik budowy

Łukasz Tkaczyk
l.tkaczyk@morispolska.pl
577 770 547

Dyrektor ds. projektu

Jacek Kułakowski
j.kulakowski@morispolska.pl
577 777 653

Kierownik budowy

Romuald Żmudzin
r.zmudzin@morispolska.pl
512 424 326

Region południowo-wschodni

Dyrektor ds. inwestycji

Tomasz Chmiel
t.chmiel@morispolska.pl
792 010 471

Kierownik budowy

Krzysztof Zoń
k.zon@morispolska.pl
886 366 895

Dyrektor ds. rozwoju

Michał Rutkowski
m.rutkowski@morispolska.pl
510 087 155

Kierownik budowy

Łukasz Modelski
l.modelski@morispolska.pl
500 217 174

Kierownik budowy

Rafał Grzesik
r.grzesik@morispolska.pl
514 126 951

Dział kadr i księgowości

Dyrektor Finansowy

Piotr Iwanowski
p.iwanowski@morispolska.pl
513 032 442

Specjalista ds. kadr i płac

Bożena Wiśniewska
b.wisniewska@morispolska.pl
577 775 310

Główna Księgowa

Beata Tarnowska
b.tarnowska@morispolska.pl
508 293 998

Księgowa

Dorota Majchrowska
d.majchrowska@morispolska.pl
508 293 998

Księgowa

Katarzyna Michalak
k.michalak@morispolska.pl
508 293 998

Dział kosztorysowania

Dyrektor Oddziału

Arkadiusz Olkowicz
a.olkowicz@morispolska.pl
722 233 477

Kosztorysant

Anita Kolasa
a.kolasa@morispolska.pl
577 775 690

Z-ca Dyrektora

Anna Łysik
a.lysik@morispolska.pl
509 745 863

Kosztorysant

Adam Janicki
a.janicki@morispolska.pl
509 345 852

Kosztorysant

Bartłomiej Kredek
b.kredek@morispolska.pl
500 295 540

Departament prawny
Adwokat Specjalista ds. Umów Prawnik Prawnik
Małgorzata Ledwożyw Karolina Zoń

Aneta Słodzińska-Wawrzonek

Karolina Gordon
m.ledwozyw@morispolska.pl
511 953 309
karolina.zon@morispolska.pl
504 046 830
a.slodzinska@morispolska.pl
508 256 563
k.gordon@morispolska.pl
577 777 864

Adwokat
Małgorzata Ledwożyw
m.ledwozyw@morispolska.pl
511 953 309

Specjalista ds. Umów
Karolina Zoń
karolina.zon@morispolska.pl
504 046 830

Prawnik
Aneta Słodzińska-Wawrzonek
a.slodzinska@morispolska.pl
508 256 563

Prawnik
Karolina Gordon
k.gordon@morispolska.pl
577 777 864

Dział zamówień publicznych / przetargi
Dyrektor ds. Zamówień Publicznych Dyrektor ds. Prawnych i Zamówień Publicznych
Magdalena Stępień Monika Wyszyńska
m.stepien@morispolska.pl
509 345 872
m.wyszynska@morispolska.pl
509 345 872
Dyrektor ds. Zamówień Publicznych
Magdalena Stępień
m.stepien@morispolska.pl
509 345 872
Dyrektor ds. Prawnych i Zamówień Publicznych
Monika Wyszyńska
m.wyszynska@morispolska.pl
509 345 872
Dział logistyki / konserwacji
Logistyk
Dariusz Machnacki
d.machnacki@morispolska.pl
519 057 794
Dział projektowy
Architekt Architekt
Zenon Zapaśnik Antoni
z.zapasnik@morispolska.pl
512 155 422
a.tyczynski@morispolska.pl
503 613 914
Architekt
Zenon Zapaśnik
z.zapasnik@morispolska.pl
512 155 422
Architekt
Antoni Tyczyński
a.tyczynski@morispolska.pl
503 613 914
Zakupy centralne
Dyrektor ds. zakupów Specjalista ds. zakupów i logistyki
Andrzej Janczuk Aneta Amanowicz
a.janczuk@morispolska.pl
517 016 044
a.amanowicz@morispolska.pl
577 777 451
Dyrektor ds. zakupów
Andrzej Janczuk
a.janczuk@morispolska.pl
517 016 044
Specjalista ds. zakupów i logistyki
Aneta Amanowicz
a.amanowicz@morispolska.pl
577 777 451
 X 
UE