Napisz do nas

Sekretariat

Elżbieta Biarda
Tel. 22 424 86 86
Fax. 22 353 99 97
sekretariat@morispolska.pl

Adres

Moris Polska Sp. z o.o.
Baletowa 4
02-867 Warszawa
NIP: 527-257-27-53
REGON: 141367234

Cała Polska

Dyrektor ds. budownictwa medycznego

Ferdynand Aptazy
f.aptazy@morispolska.pl
577 777 653

Dyrektor ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Tomasz Zieliński
t.zielinski@morispolska.pl
512 141 289

Dyrektor ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Marek Krzyczkowski
m.krzyczkowski@morispolska.pl
514 424 067

Region centralny

Dyrektor regionalny

Piotr Krzyczkowski
p.krzyczkowski@morispolska.pl
512 305 515

Dyrektor techniczny

Jacek Niemyjski
j.niemyjski@morispolska.pl
502 470 324

Kierownik budowy

Kamil Poboży
k.pobozy@morispolska.pl
886 369 443

Dyrektor handlowy

Tomasz Zieliński
t.zielinski@morispolska.pl
512 141 289

Kierownik budowy

Krzysztof Zoń
k.zon@morispolska.pl
886 366 895

Kierownik budowy

Jacek Duda
j.duda@morispolska.pl
515 139 273

Dyrektor ds. inwestycji

Daniel Kwiatkowski
d.kwiatkowski@morispolska.pl
502 348 553

Kierownik budowy

Piotr Tusiński
p.tusinski@morispolska.pl
577 777 894

Kierownik budowy

Dawid Grzelak
d.grzelak@morispolska.pl
577 770 792

Dyrektor ds. inwestycji

Przemysław Podsiadło
p.podsiadlo@morispolska.pl
515 485 620

Kierownik budowy

Grzegorz Włosek
g.wlosek@morispolska.pl
508 526 918

Kierownik ds. sanitarnych

Karolina Skinder
k.skinder@morispolska.pl
609 839 465

Region północno-wschodni

Dyrektor regionalny

Piotr Krzyczkowski
p.krzyczkowski@morispolska.pl
512 305 515

Dyrektor techniczny

Jacek Niemyjski
j.niemyjski@morispolska.pl
502 470 324

Kierownik budowy

Rafał Poniatowski
r.poniatowski@morispolska.pl
577 777 365

Region północno-zachodni

Dyrektor kontraktu

Ireneusz Walkowiak
i.walkowiak@morispolska.pl
608 611 777

Region południowo-zachodni

Dyrektor regionalny

Tomasz Skowroński
t.skowronski@morispolska.pl
512 106 222

Kierownik robót sanitarnych

Marta Kasprzak
m.kasprzak@morispolska.pl
883 316 879

Dyrektor ds. kontraktów

Piotr Królikiewicz
p.krolikiewicz@morispolska.pl
509 746 333

Kierownik budowy

Marcin Buśluk
m.busluk@morispolska.pl
577 777 865

Dyrektor ds. rozwoju

Michał Rutkowski
m.rutkowski@morispolska.pl
510 087 155

Kierownik budowy

Łukasz Tkaczyk
l.tkaczyk@morispolska.pl
577 777 547

Kierownik budowy

Adam Patek
a.patek@morispolska.pl
512 806 448

Kierownik budowy

Piotr Wilczura
p.wilczura@morispolska.pl
500 242 014

Region południowo-wschodni

Dyrektor ds. inwestycji

Tomasz Chmiel
t.chmiel@morispolska.pl
792 010 471

Kierownik budowy

Krzysztof Zoń
k.zon@morispolska.pl
886 366 895

Dyrektor ds. rozwoju

Michał Rutkowski
m.rutkowski@morispolska.pl
510 087 155

Kierownik budowy

Łukasz Modelski
l.modelski@morispolska.pl
500 217 174

Kierownik budowy

Rafał Grzesik
r.grzesik@morispolska.pl
514 126 951

Kadry / Księgowość
Dyrektor Finansowy Główna Księgowa Księgowa Księgowa
Piotr Iwanowski Beata Tarnowska Dorota Majchrowska Katarzyna Michalak
p.iwanowski@morispolska.pl
513 032 442
b.tarnowska@morispolska.pl
508 293 998
d.majchrowska@morispolska.pl 
508 293 998
k.michalak@morispolska.pl
508 293 998
Dyrektor Finansowy
Piotr Iwanowski
513 032 442
Główna Księgowa
Beata Tarnowska
508 293 998
Księgowa
Dorota Majchrowska
508 293 998
Księgowa
Katarzyna Michalak
508 293 998
Departament prawny
Adwokat Specjalista ds. Umów Prawnik
Małgorzata Ledwożyw Karolina Zoń

Aneta Słodzińska-Wawrzonek

m.ledwozyw@morispolska.pl
511 953 309
karolina.zon@morispolska.pl
504 046 830
a.slodzinska@morispolska.pl
508 256 563

Adwokat
Małgorzata Ledwożyw
m.ledwozyw@morispolska.pl
511 953 309

Specjalista ds. Umów
Karolina Zoń
karolina.zon@morispolska.pl
504 046 830

Prawnik
Aneta Słodzińska-Wawrzonek
a.slodzinska@morispolska.pl
508 256 563

Dział zamówień publicznych / przetargi
Dyrektor ds. Zamówień Publicznych Dyrektor ds. Prawnych i Zamówień Publicznych
Magdalena Stępień Monika Wyszyńska
m.stepien@morispolska.pl
509 345 872
m.wyszynska@morispolska.pl
509 345 872
Dyrektor ds. Zamówień Publicznych
Magdalena Stępień
m.stepien@morispolska.pl
509 345 872
Dyrektor ds. Prawnych i Zamówień Publicznych
Monika Wyszyńska
m.wyszynska@morispolska.pl
509 345 872
Dział kosztorysowania
Dyrektor Oddziału Z-ca Dyrektora Kosztorysant Kosztorysant
Arkadiusz Olkowicz Anna Łysik Piotr Welik Adam Janicki
a.olkowicz@morispolska.pl
722 233 477
a.lysik@morispolska.pl
509 745 863
p.welik@morispolska.pl
515 485 636
a.janicki@morispolska.pl
509 345 852
Dyrektor Oddziału
Arkadiusz Olkowicz
722 233 477
Z-ca Dyrektora
Anna Łysik
509 745 863
Kosztorysant
Adam Janicki
Kosztorysant
Piotr Welik
Dział logistyki / konserwacji
Logistyk
Dariusz Machnacki
d.machnacki@morispolska.pl
519 057 794
Dział projektowy
Architekt Architekt
Zenon Zapaśnik Antoni
z.zapasnik@morispolska.pl
512 155 422
a.tyczynski@morispolska.pl
503 613 914
Architekt
Zenon Zapaśnik
z.zapasnik@morispolska.pl
512 155 422
Architekt
Antoni Tyczyński
a.tyczynski@morispolska.pl
503 613 914
Zakupy centralne
Dyrektor ds. zakupów
Andrzej Janczuk
a.janczuk@morispolska.pl
517 016 044
 X 
UE