Napisz do nas

Sekretariat

Elżbieta Biarda
Tel. 22 424 86 86
Fax. 22 353 99 97
sekretariat@morispolska.pl

Adres

Moris Polska Sp. z o.o.
ul. Baletowa 4
02-867 Warszawa
NIP: 527-257-27-53
REGON: 141367234

Region centralny

Dyrektor generalny ds. inwestycji
Monika Wyszyńska
m.wyszynska@morispolska.pl
512 305 515

Kierownik budowy
Jacek Duda
j.duda@morispolska.pl
515 139 273

Kierownik kontraktu
Anna Łapczyńska
a.lapczynska@morispolska.pl
577 771 520

Kierownik budowy
Waldemar Malesa
w.malesa@morispolska.pl
577 775 980

Dyrektor ds. inwestycji
Przemysław Podsiadło
p.podsiadlo@morispolska.pl
515 485 620

Dyrektor ds. projektu
Bartosz Głowacki
b.glowacki@morispolska.pl
501 264 327

Kierownik ds. sanitarnych
Sławomir Osak
s.osak@morispolska.pl
577 770 491

Z-ca kierownika budowy
Kazimierz Dyk
k.dyk@morispolska.pl
664 085 076

 

Region zachodni

Dyrektor regionalny
Tomasz Skowroński
t.skowronski@morispolska.pl
512 106 222

Dyrektor ds. inwestycji
Piotr Królikiewicz
p.krolikiewicz@morispolska.pl
509 746 333

Kierownik budowy
Jerzy Pajtasz
j.pajtasz@morispolska.pl
508 314 648

Dyrektor ds. projektu
Sławomir Ajchsztet
s.ajchsztet@morispolska.pl
577 771 950

Kierownik budowy
Krzysztof Lemański
k.lemanski@morispolska.pl
515 485 636

Dyrektor ds. rozwoju
Michał Rutkowski
m.rutkowski@morispolska.pl
510 087 155

Kierownik budowy
Łukasz Tkaczyk
l.tkaczyk@morispolska.pl
577 770 547

Z-ca kierownika budowy
Krzysztof Szajna
k.szajna@morispolska.pl
577 177 734

Region południowo-wschodni

Dyrektor ds. inwestycji
Tomasz Chmiel
t.chmiel@morispolska.pl
792 010 471

Dyrektor ds. rozwoju
Michał Rutkowski
m.rutkowski@morispolska.pl
510 087 155

Dyrektor ds. projektów
Wojciech Marasik
w.marasik@morispolska.pl
604 247 237

Kierownik budowy
Rafał Grzesik
r.grzesik@morispolska.pl
514 126 951

Region północno-wschodni

Kierownik budowy
Rafał Poniatowski
r.poniatowski@morispolska.pl
577 777 365

Dział kadr i księgowości

Dyrektor Finansowy
Piotr Iwanowski
p.iwanowski@morispolska.pl
513 032 442

Główna Księgowa
Beata Tarnowska
b.tarnowska@morispolska.pl
508 293 998
577 775 310

Księgowa
Dorota Majchrowska
d.majchrowska@morispolska.pl
508 293 998
577 775 310

Księgowa
Edyta Traczyk
e.traczyk@morispolska.pl
508 293 998
577 775 310

Dział kosztorysowania

Dyrektor Oddziału
Arkadiusz Olkowicz
a.olkowicz@morispolska.pl
722 233 477

Z-ca Dyrektora
Anna Łysik
a.lysik@morispolska.pl
509 745 863

Kosztorysant
Bartłomiej Kredek
b.kredek@morispolska.pl
500 295 540

Kosztorysant
Katarzyna Ksionek
k.ksionek@morispolska.pl
512 424 326

 
Kosztorysant
Agnieszka Olkowicz
agnieszka.olkowicz@morispolska.pl
503 626 505

 

Departament prawny
Adwokat Prawnik
Małgorzata Ledwożyw Aneta Słodzińska-Wawrzonek
m.ledwozyw@morispolska.pl
511 953 309
a.slodzinska@morispolska.pl
508 256 563
Adwokat
Małgorzata Ledwożyw
m.ledwozyw@morispolska.pl
511 953 309

 

Prawnik
Aneta Słodzińska-Wawrzonek

 

Dział zamówień publicznych / przetargi
Dyrektor ds. Zamówień Publicznych
Magdalena Stępień
m.stepien@morispolska.pl
509 345 872
Dyrektor ds. Zamówień Publicznych
Magdalena Stępień
m.stepien@morispolska.pl 509 345 872

 

Dział logistyki/konserwacji
Logistyk
Dariusz Machnacki
d.machnacki@morispolska.pl
519 057 794
Logistyk
Dariusz Machnacki
519 057 794

 

Dział projektowy
Architekt
Zenon Zapaśnik
z.zapasnik@morispolska.pl
512 155 422
Architekt
Zenon Zapaśnik
512 155 422

 

Zakupy centralne
Dyrektor ds. zakupów Specjalista ds. zakupów i logistyki
Aneta Amanowicz Radosław Zakrzewski
a.amanowicz@morispolska.pl
577 777 451
r.zakrzewski@morispolska.pl
577 177 764
Dyrektor ds. zakupów
Aneta Amanowicz
a.amanowicz@morispolska.pl
577 777 451

 

Specjalista ds. zakupów i logistyki
Radosław Zakrzewski
r.zakrzewski@morispolska.pl
577 177 764
 X 
UE