Budowa kompleksu basenowego AquaFun w Legnicy

Inwestor Miejscowość Województwo Termin realizacji Status
Strefa Aktywności Gospodarczej Legnica Dolnośląskie 06.2021 Zrealizowana
Inwestor Strefa Aktywności Gospodarczej
Miejscowość Legnica
Województwo Dolnośląskie
Termin realizacji  06.2021
Status Zrealizowana

Opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji była „Przebudowa zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą” w formule „zaprojektuj i wybuduj” – przeprojektowanie ( na bazie istniejącego projektu wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń zamiennych oraz uzgodnień) i na tej podstawie przebudowę basenów.

Charakterystyka obiektu:

Po modernizacji AquaFun Legnica otrzymała kompleks rekreacyjny, na który składają się brodzik dla dzieci, basen pływacki 6 torowy, basen rekreacyjny, zespół trzech zjeżdżalni oraz wodny plac zabaw dla najmłodszych dzieci. Oprócz tego gruntownie zmodernizowano budynki szatni oraz budynki socjalne i gospodarcze.

Budynki znajdujące się na terenie objętym przedmiotem wykonania prac, ze względu na zachowane wartości historyczno-artystyczne zostały umieszczone w gminnej ewidencji zabytków. Prace budowlane wykonywane były pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Podstawowe wielkości obiektu:

 • powierzchnia lustra wody:
  • basen sportowy: 400,00 m2 – 16×25, głębokość od 1.30m-2.00m
  • niecka rekreacyjna: 531,19 m2 – wyspa 76,27 m2 (razem 607,46m2), głębokość 1.20m – 1.30m
  • brodzik dla dzieci: 174,64 m2
 • kubatura budynków:
  • budynek A: 969,50 m3
  • budynek B1: 530,02 m3
  • budynek C: 943,00 m3 ((kubatura podpiwniczenia 330,36m3)
  • budynek D: 530,73 m3
  • budynek D1: 382,37 m3
 X 
UE