Spółka generalnego wykonawstwa Moris Polska oddała do użytku zlokalizowany we wsi Stręgielek (Województwo Warmińsko-Mazurskie) ośrodek Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”. W trybie przetargu nieograniczonego stroną zamawiającą był Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Mazurski ośrodek zlokalizowany jest na działce o powierzchni 73 265 mkw.

     Kontrakt realizowany przez Moris Polska obejmował rozbudowę i przebudowę budynku głównego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego „Omega” oraz budowę budynku gospodarczego. Setki zadań kontraktowych zawierały się w branżach budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Główny budynek ośrodka wymagał bardzo wielu robót, ponieważ jest to konstrukcja powstała w różnych latach (1975-1994) i technologiach zarówno polskich, jak i byłej NRD (prefabrykaty).

     „Szczegółowe analizy stanu technicznego obiektu sprawiły, iż był to dla nas bardzo specyficzny i niełatwy projekt wymagający olbrzymiej cierpliwości i precyzji” – mówi prezes Moris Polska Maurycy Bryła. „Pod wieloma względami można by go porównać do projektu z zakresu konserwacji zabytków. Skala degradacji wielu elementów ośrodka i w tak wielu miejscach była bardzo znacząca. Wymagało to już choćby tylko bardzo licznych zabiegów poprawiających parametry wytrzymałościowe i doprowadzających obiekt do współczesnych norm bezpieczeństwa. Wystarczy wspomnieć, iż w analizie technicznej stan pomieszczenia na przykład samej tylko stołówki ośrodka zdefiniowano jako zły i bardzo zły. W całej tej realizacji zastosowaliśmy najnowocześniejsze materiały i technologie. Dzięki temu stołeczni sportowcy będą cieszyli się tym ośrodkiem przez bardzo długie lata” – dodaje Maurycy Bryła.

     W projekcie modernizacyjnym zadbano o wszystkie szczegóły nie wyłączając estetyki i jej mazurskiego stylu. W związku z tym elewację wykonano z tynku cienkowarstwowego na siatce z włókna szklanego dodając do tego elementy muru pruskiego charakterystycznego dla tego regionu Polski.

Prasa:

Property Journal
Modernizacja centrum sportu „Agrykola” przez Moris Polska

Komercja 24
Modernizacja nieruchomości: Moris Polska zmodernizował ośrodek Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” w Stręgielku

Urbanity.pl
Mazury mają odnowiony ośrodek sportu Agrykola

Eurobuild CEE
Ośrodek sportu na Mazurach gotowy

 X 
UE