Strefa dostawcy

Podejmujemy współpracę z podmiotami działającymi na rynku projektowym, architektonicznym, budowlanym oraz dostawcami usług inżynieryjnych i materiałów budowlanych.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z Moris Polska prosimy o wypełnienie ankiety. Informacje zebrane na podstawie ankiety pomogą zebrać dane w bazie danych naszej firmy. Ankieta jest dostępna tutaj.
Prowadzona przez Moris Polska baza umożliwia koncentrację informacji o firmach/przedsiębiorcach działających na polskim rynku projektowym i budowlanym oraz wymianę tych danych z dostawcami usług i materiałów budowlanych.
Przekazane informacje mogą Państwo uzupełnić o referencje oraz materiały informacyjne, co efekcie przełoży się na potencjalne dotarcie do najciekawszych zleceń.
Przesłane przez Państwa dane mają charakter dobrowolny i mogą być w każdej chwili uzupełnione, zmienione czy też wycofane z bazy Moris Polska.

Zasady współpracy

Współpracujemy z firmami trzecimi na zasadzie podpisanych umów. Umowy na jakich opieramy współpracę to umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa dostawy.
Dodatkowo do pakietu dołączane są informacje o Warunkach ogólnych i szczegółowych.
W dokumencie Warunki ogólne wyspecyfikowane są generalne definicje i zasady współpracy. Dokument Warunki szczegółowe zawiera informacje rozszerzone oraz specyficzne dla danej współpracy bądź też ustalone indywidualnie.

 X 
UE