Budowa siedziby Teatru KTO w Krakowie

Inwestor Miejscowość Województwo Termin realizacji Status
Teatr KTO Kraków Małopolskie 08.2021 Zrealizowana
Inwestor Teatr KTO
Miejscowość Kraków
Województwo Małopolskie
Termin realizacji  08.2021
Status Zrealizowana

Opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji była „Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO, przetarg nr 2 oraz zagospodarowanie terenu zieleni przy budynku kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO zlokalizowanego na dz. Nr 403 obr. 12 Podgórze przy ul. Zamoyskiego 50 w Krakowie”

Charakterystyka obiektu:

Zrealizowana inwestycja znajduje się na terenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków, dlatego też na przeprowadzenie prac budowlanych uzyskano stosowne pozwolenia od Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Obiekt podlegający przebudowie i rozbudowie był obiektem historycznym. Z elementów zabytkowych pozostała jedynie elewacja frontowa od strony ulicy Zamoyskiego. Pozostałe części budynków historycznych, ze względu na swój zły stan techniczny oraz brak wartości zabytkowej zostały zastąpione nowymi.

Budynek składa się z zachowanej historycznej elewacji frontowej z przeszklonym foyer, głównej, zwartej bryły teatru opartej na rzucie prostokąta, zachowanej tylnej absydy historycznej oraz bryły nadbudowy o dwie kondygnacje istniejącego budynku gospodarczego łączącego się z bryłą teatru. Stropodachy projektuje się jako płaskie częściowo lub całkowicie zielone.

Budynek składa się z trzech kondygnacji nadziemnych. Główna funkcja obiektu to kinoteatr. Na parterze zlokalizowane zostały pomieszczenia techniczne oraz sanitariaty. Na I piętrze znajduje się zaplecze techniczne sceny oraz kawiarnia z zapleczem. Na II piętrze zaprojektowana została część biurowa oraz kotłownia. Całość skomunikowana jest przez klatkę schodową umieszczoną w tylnej części budynku oraz windę.

Podstawowe wielkości obiektu:

  • Powierzchnia zabudowy łącznie: 597 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 857,75 m2
  • Powierzchnia całkowita: 1070,54 m2
  • Kubatura budynku: 5855,90 m3
 X 
UE