Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie – Etap II

Inwestor Miejscowość Województwo Termin realizacji Status
SPZZOZ w Pruszkowie Pruszków Mazowieckie W trakcie realizacji
Inwestor SPZZOZ w Pruszkowie
Miejscowość Pruszków
Województwo Mazowieckie
Termin realizacji
Status W trakcie realizacji

Opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie – Etap II”.

Charakterystyka obiektu:

Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Pruszkowie w zakresie 3-kondygnacyjnego budynku D polegać będzie na dobudowie trzykondygnacyjnego pawilonu szpitalnego, do istniejącego budynku głównego Szpitala, z zagospodarowaniem 3 piętra z przeznaczeniem na blok operacyjny i oddział porodowy z salą cięć cesarskich. Dodatkowo zaprojektowano wykonanie niezbędnej przebudowy do połączenia obu budynków, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi przyłączami.

W zakres robót wchodzą roboty ziemne, fundamentowe, wznoszenie ścian, stropów, roboty izolacyjne, wykończeniowe i instalacyjne oraz wyburzeniowe.

 • Zaprojektowanie i wybudowanie pomieszczeń na niskim parterze w zakresie Zakładu
  Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Badań Endoskopowych z pomieszczeniami
  technologicznymi,
 • Centralna Sterylizatornia (stan open space ale z wyprowadzeniem instalacji), oraz
  Baru (stan open space z wyprowadzeniem instalacji),
 • Budowę parteru budynku zgodnie z dokumentacją projektową i pozostawienie jako „open
  space” przyszłego oddziału 20 łóżkowego z wymaganym zapleczem, na poziomie parteru.
 • Wybudowanie I piętra wraz z wymaganym zapleczem, stan pomieszczeń
  „pod klucz: tzn. wszelkie roboty wykończeniowe, biały montaż w tym armatury, osprzęt, oprawy,
  wszelkie instalacje zakończone, uruchomione i gotowe do podpięcia sprzętu, gazów
  medycznych, wykończenie ścian, podłóg i sufitów.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich badań i uzgodnień dla
  likwidacji istniejącej studni głębinowej oraz wybudowanie nowego ujęcia wody dla awaryjnego
  zabezpieczenia szpitala w wodę wraz z wszelką dokumentacją dopuszczająca do użytku oraz
  badaniami wody.
 • Wymianę węzła cieplnego w istniejącym budynku szpitala,
 • Zagospodarowanie terenu.

Podstawowe wielkości obiektu:

 • Pow. zabudowy nowego pawilonu – 950 m2
 • Powierzchnia całkowita budynku – 2862 m2
 • Kubatura – 10821 m3
 X 
UE