Stadion miejski w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 54

Inwestor Miejscowość Województwo Termin realizacji Status
Gmina Wyszków Wyszków Mazowieckie  06.2018 Zrealizowana
Inwestor Gmina Wyszków
Miejscowość Wyszków
Województwo Mazowieckie
Termin realizacji   06.2018
Status Zrealizowana

Opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest „Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 54 – etap I: budowa boiska bocznego dla piłki nożnej i futbolu amerykańskiego wraz z przynależną infrastrukturą techniczną”

Charakterystyka obiektu:

  • budowa boiska bocznego dla piłki nożnej i futbolu amerykańskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie z kruszywa kamiennego wraz z umocnieniami podbudowy do głębokości = 1,20m w pasach co 5,00m (drenaż francuski);
  • wykonanie ogrodzenia z piłkochwytów na całej długości boiska wraz z furtkami i bramami technicznymi;
  • zakup i montaż ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego boiska;
  • wyposażenia boiska m.in.: bramki do piłki nożnej i futbolu amerykańskiego, tablica wyników, schody stalowe, chorągiewki boiskowe;
  • wykonanie trybun w konstrukcji żelbetowej (trybuna z miejscami siedzącymi dla 521 osób + spikerka, trybuna z miejscami stojącymi dla 45 osób);
  • wykonanie układu komunikacyjnego dla pieszych oraz pojazdów mechanicznych;
  • wykonanie oświetlenia boiska o natężeniu 500 lx z możliwością zmniejszenia natężenia do 200 lx  na 4 masztach o wysokości 18m;
  • montaż obiektów małej architektury m.in.: ławek, koszy na śmieci, oświetlenia ciągów komunikacyjnych i wormitoriów, monitoringu wizyjnego;

Podstawowe wielkości obiektu:

  • Powierzchnia boiska – 8778,44 m2
  • Wymiary płyty boiska – 117,6 x 74,4 m
 X 
UE