Podczas gali sportowej Polski, która odbyła się 25 października 2017 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, Klub Sportowa Polska wyróżnił ponad 140 podmiotów działających na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i krzewienia sportu wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych. Przedstawiciele najaktywniejszych samorządów i firm, dzięki zaangażowaniu i działalności których baza sportowo-rekreacyjna w naszym kraju jest z roku na rok coraz lepsza i nowocześniejsza odebrali zasłużone nagrody z rąk wybitnych sportowców sportowców – olimpijczyków i osób kultury. Gośćmi honorowymi Gali była królowa polskiej lekkoatletyki Pani Irena Szewińska oraz Panowie Andrzej Supron, Przemysław Babiarz i Rafał Brzozowski.

W trakcie gali Klub Sportowa Polska wyróżnił naszą firmę prestiżową nagrodą Budowniczy Polskiego Sportu. Nagroda przyznana została za wieloletnie działania stanowiące szczególny wkład w rozwój infrastruktury sportowej w naszym kraju. Srebrną statuetkę – jedyną w tej edycji konkursu, odebrał nasz Prezes Zarządu Maurycy Bryła.

Więcej informacji, a także fotorelacja z tego wydarzenia dostępna jest na stronie:  

www.sportowapolska.eu

 X 
UE