Już po raz 19. przedstawiciele najprężniej działających samorządów i biznesu, którzy budują infrastrukturę sportową, spotkali się na Gali Sportowa Polska w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, by celebrować dokonania w zakresie rozwoju polskiej bazy sportowo-rekreacyjnej w okresie prawie dwóch dekad. Podczas wyjątkowego, bo dwudniowego w tym roku wydarzenia uhonorowano najaktywniejszych w kraju inwestorów, projektantów, wykonawców i producentów innowacyjnych rozwiązań – a więc uczestników budowy lub modernizacji obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Laureatem tytułu i złotej statuetki Budowniczego Polskiego Sportu 2018 została firma: MORIS POLSKA Sp. z o.o. i Maurycy Bryła, Prezes Zarządu za ugruntowaną pozycję lidera wśród generalnych wykonawców obiektów sportowych i rekreacyjnych z największą liczbą realizowanych inwestycji, a tym samym za wpływ na rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Polsce, rozwój sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, a także za wspieranie ogólnopolskiego programu Budujemy Sportową Polskę.

Więcej informacji, a także fotorelacja z tego wydarzenia dostępna jest na stronie:  

www.buildercorp.pl

www.sportowapolska.eu

 

 

 X 
UE