702-boisko,w_800,_small

Jedną z budów jest inwestycja spełniająca warunki inwestycji wieloletniej, kilkuetapowej, polegająca na budowie zaplecza sportowego w gminie Michałowice. Pierwszym jej etapem jest budowa zadaszonego boiska z trawy syntetycznej wraz z certyfikacją FIFA QUALITY PRO w trybie odnawialnym.

Drugą inwestycją budowlaną pozostaje boisko do piłki siatkowej i koszykówki zlokalizowane w pobliżu placu zabaw oraz świetlicy.

Obydwie inwestycje posiadają dofinansowanie z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2016.

Publikacja na portalu Michalowice.pl

http://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/sportowe/gminne-obiekty-sportowe,p2043399747

 X 
UE